By / 9th Temmuz, 2014 / Antik Tiyatro / No Comments

Yerleşim düşüncesiyle araştırma yapanların neredeyse hepsi Bodrum’un büyüsüne kapıldı. Çünkü Bodrum, mavilerin hâkim olduğu ve ebedi güzellikleriyle nam salmış bir belde. Doğu ve Batı limanları bir araya gelip bu yarımadayı oluşturmuş. Tarih kokan Kalesi, kar beyaz evleri, gümbetleri, sarnıçları, denize doğru akıp giden daracık sokakları ve dünya tarafından ezberlenen guletleri ile Bodrum bambaşka !

Şimdilerde kayalık bir arazi üzerinde tüm ihtişamıyla dikkat çeken Bodrum Kalesi’nin bulunduğu mekân, antik dönemde ada şeklindeydi ve sonraları anakarayla birleşerek yarımada haline geldi.

Geçmiş dönemde birçok uygarlığı yaşatan Bodrum, Akdeniz’de hâkimiyet kurmak isteyenlerin sayısız istilasına uğramıştır. Antik çağda lonia ve Likia arasındaki bölgede diğerlerine göre daha küçük bir devlet olan Karia bulunmaktadır. Halikarnassos (Bodrum) Karia’nın en önemli şehirlerinden birisi olmuştur. Bodrum, ünlü tarihçi Heredot, ilk kadın amiral I. Artemisia ve onun kadar başarısıyla ünlenen amiral II. Artemisia, Leachares ve Shepas gibi sanatçıların yetiştiği bir beldedir. Bu beldenin tüm güzelliklerini BodrumApart sayesinde keşfedebilirsiniz.

Bodrum Antik Kentleri

Antik Tiyatro

M.Ö. 4.Yüzyılda Kral Mausolos döneminde yaptırılmış Türkiye’deki en eski ve en görkemli antik tiyatro örneklerindendir.

Arkeolojik kazıları 1976-1985 yılları arasında tamamlanarak gün yüzüne çıkarılmıştır.

Klasik Çağ Bodrum’unu yansıtan Antik Tiyatro, geçmişten günümüze kadar gelen anıtsal bir eserdir. Antik geleneklerine uygun olarak Göktepe’nin güney kanadına konumlanmış ve üç ana bölümden oluşmuştur. Bu bölümler ; sahne binası, orkestra ve oturma alanıdır. BodrumApart sakinleri bu tarihi mirası yakından görme fırsatını yakalamaktadırlar. Bodrum Antik Tiyatrosu Anadolu’nun en eski tiyatrolarından birisi olarak tarihin dokusunu yansıtmaktadır.

Bodrum Apart Kiralama kolaylığı sunan Bodrumapart.com ile bu önemli turizm beldesinin tüm güzelliklerine tanıklık edebileceksiniz. Antik tiyatronun oturma alanları ana kaya üzerinde oyma yaparak oluşturulmuş ve yamaca konumlandırılmıştır. Oturma alanlarının tamamı Cavea veya Theatron ismiyle anılmaktadır. Oturma bölümlerinin alt kısmı günümüze kadar oldukça sağlam bir şekilde ulaşmıştır. Fakat üst bölüm fazla tahrip olmuş ve büyük kısım kullanılamaz hale gelmiştir. Yine de üst bölümde kullanılabilecek 25 oturma sırası bulunmaktadır. Bodrum’da yazın yapılan konser ve büyük etkinlikleri Antik Tiyatro kucaklamaktadır. Kişi başına 40 cm’lik alan ayrıldığı zaman bu Antik Tiyatro 13 bin kişiyi ağırlayabilmektedir.

Tarihin ve eğlencenin iç içe yaşanıldığı bu şehri BodrumApart sayesinde keşfedebilirsiniz!


Yorum Yazın